item2

Het Welvaren

Iedere tweede vrijdag in juni staan de tradities van de landeigenaren van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche centraal.

Tijdens de jaarvergadering wordt er gesproken over het beleid inzake de polder. Na de vergadering wordt een mannenmaaltijd gehouden, waarbij de voorzitter van Gecommitteerden als tafelpresident optreedt die deze met de meest despotische macht bekleedt “zodat geene excesse of te andere ergernisse” plaats vindt. Zowel de jaarvergadering als de mannenmaaltijd kenmerken zich door het plezier waarmee serieuze zaken als het management van zo’n organisatie omlijst worden. De gesprekken en discussies die hier aan de orde komen zijn het startpunt en worden vervlochten met het verhaal van de polder Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche’

Duur: 50 minuten

Geluid Kees van der Knaap | Produced and directed by Ronteltap Film TV (c) 2008

< Trailer

< Stills

Home | History | Portfolio | Actual | English